Bij Cantique verschenen twee nieuwe uitgaven: een herdruk van de Partita over Psalm 87 en de bundel  “De kracht van Uw liefde”. Laatstgenoemde uitgave is een vervolg op de eerder verschenen bundels “Glorie aan God” en “Uw liefde doet mij zingen”, met bewerkingen over liederen uit de Evangelische Liedbundel, Opwekking etc.

Ga terug