Op verzoek van de redactie van het blad EREdienst componeerde Dick Sanderman muziek bij het lied “Wat de toekomst brengen moge” (Gez. 293 uit het -oude- Liedboek), tevens “‘k Heb geloofd en daarom zing ik” (Gez. 162 in het Geref. Kerkboek). Het stuk is verschenen als muziekbijlage in het blad EREdienst, tijdschrift van de Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici VGK.

Klik hier voor een opname van het stuk

Ga terug