Vijf bewerkingen over het veelgezongen lied “Ga met God en Hij zal met je zijn” vormen de inhoud van een nieuwe bladmuziekuitgave, die verscheen bij Cantique

Sinds de verschijning van het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk (2013) heeft het lied “Ga met God en hij zal met je zijn” in korte tijd een grote plaats veroverd binnen de Nederlandse kerken. Ook in de liedbundel Weerklank (2016) kreeg het lied een plek, zelfs met twee verschillende teksten. Vanzelfsprekend wordt het lied vaak gezongen als afsluting van de dienst, en dat betekent in veel gevallen: na de collecte. Om te voorzien in de behoefte aan collectevoorspelen over dit veelgezongen lied, ontstond deze bundel. De vijf bewerkingen kunnen ieder afzonderlijk worden gespeeld, maar het is ook mogelijk om twee of meer bewerkingen opeenvolgend te spelen als de tijd daartoe beschikbaar is. De uitgave blijkt in een grote behoefte te voorzien: een respectabel aantal exemplaren is al verkocht. De bundel kan worden besteld bij  Cantique 

Beluister de bewerkingen op Soundcloud

Ga terug