Van de eenstemmige uitgave van Weerklank verschijnt binnenkort de 4e druk! De samenstellers zijn dankbaar dat de uitgave zo goed wordt ontvangen. Van de begeleidingsbundel is intussen de tweede druk verschenen.

De website www.weerklank.nl biedt waardevolle achtergrondinformatie, registers, luistervoorbeelden enzovoort!
Zie voor meer bijzonderheden de website van uitgeverij Boekencentum

Ga terug