De slagvaardigheid van Opus 10 (de nieuwe naam voor muziekuitgeverij Cantique) is ongekend. Half maart meldde eigenaar Cor van Dijk dat hij signalen opving van klanten die door Corona noodgedwongen thuis zitten en juist nu tijd hebben om te oefenen – en die dus behoefte hebben aan nieuwe muziek. “Volgens mij doet er iemand een beroep op je”, zo mailde Cor.
Vanuit corona / kroon was het slechts een klein gedachtesprongetje naar de drager van de kroon, en zo kwam ik op het idee om iets te gaan doen met de zogeheten Koningspsalmen. Nu is er geen afgebakende definitie van dat begrip: sommigen beperken het tot een rijtje van zeven dat begint met Psalm 2 en eindigt met 110, terwijl andere lijstjes nog wel zes andere psalmen opsommen. Hoe dan ook: de eerste set van zes was binnen een maand klaar, deel 2 verscheen een maandje later. Ze staan nu in de webshop van Opus 10.
Op de cover van beide delen een detail van het Schnitger-orgel in Zwolle, waar de gekroonde koning David een centrale plaats kreeg in het schitterende front van beeldhouwer Jurrien Westerman.
Opnamen op SoundcCoud van deel 1:
En ook deel 2 is inmiddels op SoundCloud te beluisteren

Ga terug