Een handgeschreven koraalboek voor de psalmen van Philippus Pool (1762) met driestemmige zettingen vormde het onderwerp van een artikel dat Dick Sanderman schreef voor het maandblad De Orgelvriend en dat verscheen in het oktobernummer 2023. Omdat deze driestemmige psalmzettingen uitstekend bruikbaar zijn als studiemateriaal voor orgelleerlingen, stelde Dick Sanderman een bloemlezing van zo’n 40 veelgezongen psalmen samen, die verschenen is bij uitgeverij Opus10. Klik hier om de uitgave te bestellen!

Ga terug